No show beleid – Huisartsenpraktijk de Verbinding – Zutphen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Verbinding
van Dorenborchstraat 1D 7203 CA
Zutphen

No show beleid

Met ingang van 1 maart 2020 heeft Huisartsenpraktijk de Verbinding een No Show beleid ingevoerd. Het No Show beleid houdt in dat wij een No Show tarief in rekening gaan brengen als u niet bent gekomen, terwijl u wel een afspraak bij ons had gemaakt.

Het aantal patiënten dat een afspraak voor het spreekuur van de huisarts wil maken, neemt nog steeds toe. In de tijd die bij uw huisarts voor u gereserveerd stond, had uw huisarts ook een andere patiënt kunnen helpen. Uw huisarts wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden, immers u wilt ook met uw medische klacht zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door op tijd uw afspraak telefonisch af te zeggen.

Het kan natuurlijk gebeuren dat u niet op een afspraak kunt komen. Als u de afspraak niet door kunt laten gaan, vragen wij u tijdig – minimaal 24 uur van tevoren – af te zeggen. Een andere patiënt kan dan van deze afspraak gebruik maken.

Bij de 1e keer dat u niet tijdig afzegt ontvangt u een waarschuwingsbrief, bij de 2e keer dat u niet afzegt ontvangt u een factuur. Het factuur bedraagt €25 euro en dient u zelf te betalen alvorens u een nieuwe afspraak maakt. De zorgverzekeraar betaalt deze kosten niet, u bent immers niet gekomen en er is ook geen zorg geleverd.