Huisregels huisartsenpraktijk de Verbinding – Huisartsenpraktijk de Verbinding – Zutphen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Verbinding
van Dorenborchstraat 1D 7203 CA
Zutphen

Huisregels huisartsenpraktijk de Verbinding

Huisregels huisartsenpraktijk de Verbinding 

U bent van harte welkom bij huisartsenpraktijk de Verbinding. Om ons werk goed te kunnen doen zijn er praktijkregels opgesteld. Door betreding van onze praktijk gaat u akkoord met onderstaande regels.  

Algemene regels 

 • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk op te volgen  
 • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.  
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.  
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken. Graag willen wij dat u uw telefoon op stil heeft staan, wanneer u in gesprek bent met de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente.  
 • Drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot het gebouw geweigerd worden.  
 • We accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.  
 • Gespreksopnames maken, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener (huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente).  
 • Roken in het pand is verboden.  
 • Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegestaan.  
 • Wapenbezit is niet toegestaan.  

Regels m.b.t. omgang met elkaar 

 • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd.   
 • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.  
 • Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan.  
 • Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.  
 • Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond afkomst, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.  
 • Onze assistentes zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.  
 • Een patiënt die zich verbaal agressief gedraagt, krijgt een waarschuwing.  
 • Als een patiënt zich nogmaals agressief gedraagt, wordt hij/zij uitgenodigd voor een gesprek bij de huisarts. Een verslag van dit gesprek komt in het dossier.  
 • Bij herhaaldelijke verbale agressie, waarbij de patiënt zowel mondeling als schriftelijk hierop aangesproken is, maar zijn/haar gedrag niet verbetert, kan de huisarts de behandelrelatie beëindigen.  
 • Bij fysieke agressie kan de huisarts de behandelrelatie opzeggen zonder dat hier een waarschuwing aan vooraf is gegaan.  
 • Opzeggen geschiedt schriftelijk en de patiënt krijgt hierna 2 weken de tijd om zich bij een andere huisarts in te schrijven. De huisarts zal hier zo nodig behulpzaam in zijn. In de overgangsperiode blijft de patiënt ingeschreven en kan hij/zij een beroep doen op medische hulp.   
 • Bij ernstige verbale en alle vormen van fysieke agressie wordt aangifte gedaan bij de politie.  

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!